به دستیار انتخاب واحد خوش آمدید 😎

این سایت به شما کمک میکنه برای ترم آینده راحت تر و سریعتر برنامه ریزی کنین.

توجه!! این سایت اصلا کارش این نیست که براتون واحدها رو اخذ کنه. اون کار رو باید خودتون تو گلستان انجام بدین، مثل همیشه.

توجه!! ضمانتی نمیشه که دیتابیس این سایت کاملا درست باشه. حتی خود ما هم بعد از اینکه با سایت برنامه رو چیدیم یه دور زمانا و کدها رو با گلستان چک میکنیم تا مطمئن بشیم. شما هم این کارو بکنین!

ثبت نام (خیلی ساده) ورود